Image

Mehanizmi zaštite od zaostale partitokracije

Nigdje u Hrvatskoj kao što je to u Istri javna je uprava potpuno u službi servisa vladajućih političkih opcija i s njome povezanih interesnih skupina. I to je ta prepreka razvoju procesa i mehanizama demokratskog ustroja Republike Hrvatske koji bi trebao biti ustrojen prvenstveno kao nadstranački servis u službi građana.

Decentralizirati tako zatečeno stanje značilo bi samo učvršćivanje postojećeg vertikalno umreženog jednoumlja koje već dugi niz godina vlada Istrom i Hrvatskom. Teritorijalni preustroj Republike Hrvatske o čemu se puno govori u posljednje vrijeme za primarni bi cilj trebao imati mehanizme razbijanja tih lanaca vertikalno umrežene partitokracije.
 
Prvo i osnovno u svakoj reformi javne uprave je da nikoga ne bude potrebno otpuštati. Reforma koja za primarni cilj ima otpuštanje javnih službenika unaprijed osuđuje svaku reformu na neuspjeh.

Jedan od mehanizama koji bi mogla i trebala upotrijebiti Republika Hrvatska za razbijanje tih lanaca i neefikasnog nadzora javne uprave je izgraditi službu profesionalnih timova rukovodilaca/menađera koji bi bili direktno subordinirani gradskoj upravi i koji bi bili nadređeni i odgovorni za cijelokupnu javnu upravu gradskih središta i koji bi bili kružno raspoređivani po cijelom tereitoriju Republike Hrvatske. Javna i transparentna rotacija tog rukovodećeg kadra unutar Hrvatske trebala bi se redovito obavljati nakon svakih lokalnih izbora.

U slučaju da imamo npr. ca 120 gradskih središta u Hrvatskoj to bi značilo 120 timova profesionalnih rukovodilaca koji bi se nesumice rotirali nakon svakih lokalnih izbora. Veliki dio poslova takvi timovi mogu odrađivati na daljinu koristeći moderna IT rješenja tako da članovi tih timova niti ne moraju mijenjati mjesto boravka.
Urbanocentrične zajednice Republike Hrvatske u Europi Regija

Urbanocentrične zajednice Republike Hrvatske u Europi Regija

Prvo i osnovno, u ovdje predloženom konceptu regije odnosno županije nemaju svoje zasebno birane predstavnike. Njih čine svi gradonačelnici okupljeni u jedno zajedničko tijelo koje odluke donosi jednoglasno i bez preglasavanja.

U takvom ustroju gradonačelnici npr. Istre mogu se okupiti među sobom radi rješavanja nekih zajedničkih problema koji se tiču samo Istre na istim principima i metodama na kojima to čine i putem regije.

Nadležnosti regija/županija minimalne su i prvenstvena im je zadaća prometno povezivanje i prekogranična suradnja sa regijama susjednih država kao i suradnja s državnim ministarstvima zaduženim za promet, sigurnost i obranu zemlje. U nadležnosti im je i identitetska promocija za koju je brojka od 7 regija za jednu malu zemlju poput Hrvatske gornja granica s kojom se ona može identitetski predstavljati u svijetu i u Europi Regija.

Prilikom razrade ovakvog urbanocentričnog preustroja Republike Hrvatske treba voditi računa da takav model preustroja bude primjenjiv i od koristi za cijelo područje BiH čija se tri naroda zbog svojih unutarnjih problema teško mogu o tako nečem dogovoriti a hrvatski bi im primjer itekako dobro došao čime bi se znatno olakšalo funkcioniranje cijelog tog teško dijeljivog prostora.

 

Smanjenje broja općina i razvojni projekti mikrosredina

Smanjenje broja općina i razvojni projekti mikrosredina

Razlog velikog broja općina u Hrvatskoj nisu usluge koje općine moraju nuditi svojim građanima, jer uopće nije sporno da bi veća središta to bolje obavljala, već su to razvojni projekti za koje se svaka mikrolokacija potpuno opravdano bori da ne bude preglasana i zanemarena kada se o njima odlučuje na nivou većih urbanih zajednica. Nekada su se, a i danas postoji ta mogućnost, zajmovima financirali određeni projekti. Danas moderna IT rješenja nude vrlo razrađene modele skupnog financiranja, tzv. Crowdfunding koje bi male općine mogle koristiti ne za financiranje cijelokupnih projekata već za financiranje idejnih rješenja na nivou gradskih središta kojima bi pak u potpunosti trebala biti oduzeta ta mogućnost jer se idejna riješenja redovito koriste za financiranje promocije i nametanja vlastitih projekata interesnih skupina povezanih s partitokratskim upravama i za to se naravno, koristi javnim novcem. Time si te partitokratske strukture osiguravaju akademsko pokriće za svoje projekte stvarajući time tek privid transparentnosti i stručnosti javne uprave.

Profesionalni menađment koji bi trebao biti subordiniran gradskoj upravi trebao bi autonomno odobravati zahtijeve za pokretanje skupnog financiranja idejnih projekata od strane građana te bi potom trebao rukovoditi provedbom natječaja ukoliko skupno financiranje uspije.

CF model skupnog financiranja bio bi model donatorskog tipa uz tzv. "sve ili ništa" tj. fiksni model koji omogućava veliku transparenntnost i povjerenje koje je nekad klasičnim zajmovima bilo nezamislivo.

  • Fleksibilan Funding - pokretač projekta zadržava donacije dosegavši ili ne dosegavši predodređeni iznos. Ovaj se model uglavnom koristi za humanitarne projekte.
  • Fiksan Funding ("sve ili ništa" model) - pokretač projekta zadržava donacije samo u slučaju dosezanja potpunog iznosa te tako u potpunosti preuzima rizik uloženog truda a donatorima je garantiran potpuni povrat donacije u slučaju neuspješnog prikupljanja.

Transparentnost gradske uprave

Transparentnost gradske uprave

Transparentnost javne uprave postala je jedna od hit tema parlamentarne demokracije u Hrvata. I to i nije tako loše no još uvijek je nedovoljno. Građani nisu neprijatelji da im se igle bacaju u plastje sijena. Građani imaju svoj privatni život i privatne obaveze i nemaju vremena za prekapati po portalima javne uprave. I umjesto da građani idu k njima, iskreno i transparentno bilo bi da javna uprava ide k građanima.

Dakle:
Gradonačelinik kao čelna osoba urbanocentričnog ustroja RH mora izlaziti pred građane ne kad i gdje on to želi već to mora činiti na redovnoj dvotjednoj bazi. Na tom obraćanju Gradonačelnik mora građanima podnijeti kompletan izvještaj o svom radu u proteklom dvotjednom razdoblju kao i uputiti na dokumente koji su u tom razdoblju objavljeni i precizno objaviti gdje su objavljeni. Obraćanje javnosti mora biti mora biti najavljeno tematskim dokumentom objavljenim dan ranije tako da se novinari ili izaslanstvo građana mogu pripremiti na postavljanje pitanja koja ih zanimaju.

Pojavljivanje u javnosti političkih dužnosnika

Pojavljivanje u javnosti političkih dužnosnika

Radi rasterećanja i produhovljenja medijskog prostora predlaže se zabrana službenog pojavljivanja političkih dužnosnika na javnim priredbama. Protokol ograničiti na javno isčitavanje pismenih poruka dužnosnika od strane organizatora priredbi. Zabraniti treba također i medijsko praćenje osobnog pojavljivanja političkih dužnosnika na javnim priredbama.

Jednako tako radi higijene medijskog prostora.

Svakog gosta dva mandata dosta

Svakog gosta dva mandata dosta

Radi dostojanstva bavljenja politikom, radi dostojanstvenog ulaska, no još važnije, radi dostojanstvenog silaska iz politike, političke funkcije ograničiti na dva mandata. Alternativno je moguće prilikom svakog slijedećeg mandata uvesti progresivni "handicap" izbornih koeficijenata za aktualnu upravu zbog nepravične medijske prisutnosti a time i prednosti koje ostvaruju stranke i osobe na vlasti.

Cijena hrvatskog parlamentarizma

Cijena hrvatskog parlamentarizma

Parlamentarni sustav u Republici Hrvatskoj  postao je neumjereno skup za hrvatsko društvo te je potrebno ograničenje stranačkih izdataka i pojeftinjenje cijelokupnog političkog sustava. Izdatci za političko djelovanje inače su važna poluga razvoja zajednice no kada pređu granicu umjerenosti tada prelaze u svoju suprotnost te postaju kontraproduktini.
Moguće je za političko obraćanje javnosti npr. zabraniti upotrebu npr. Jumbo plakata, promo-spotova na javnim i privatnim tv kanalima i sl. Posredno bi to uputilo birače da se potpunije upoznaju sa sadržajima političkih programa kojima je potom potrebno ukazati osobno povjerenje.

Image
Image